Welkom...

Hoe werkt servicenet?

Servicenet is ingedeeld in 7 menu-items waaraan gelijknamige categorieën zijn gekoppeld. Onder deze groepen treft u nieuws, informatie en formulieren aan om volledig op de hoogte te blijven.

Wat staat waar?
Vrijwel elke hoofdpagina van elk menu-item toont de meest actuele berichten in de categorie. Deze berichten staan ook in de berichtensectie. Per hoofdgroep is er ook een specifiek menu gemaakt.

Een overzicht per hoofdgroeppagina:

-    Nieuws
o    De hoofdpagina toont alle algemene nieuwsberichten op volgorde van publicatiedatum
o    Onder 'Berichten gepubliceerd na uw laatste bezoek' staan vanzelfsprekend alle nieuwsberichten die u nog niet hebt gezien.
o    Onder het kopje ‘Actueel nieuws’ worden berichten getoond, uit alle categorieën, van de afgelopen 14 dagen, op volgorde van publicatiedatum

-    Mijn winkel (menu)
o    Link naar de webmail
o    Formulier om de winkel weekomzet in te dienen
o    Formulier voor het aanvragen tot plaatsing van een winkeladvertentie op Servicenet
o    Overzicht van alle huidige advertenties
o    Formulier voor het aanvragen van de Bezorgbus functie
o    Een overzicht van uw winkelprofiel
o    Formulier voor het verzoeken tot winkelspecifieke wijzigingen (bv. openingstijden, e.d.)

-    Administratie (menu)
o    Branchespecifieke documenten en links waaronder de CAO en WIA wetgeving
o    De rayonindeling van de Dobey & Faunaland buitendienst
o    Contactlijst met gegevens van o.a. leveranciers, collega winkels en Retailhuis/Servicekantoor medewerkers
o    Downloads, zoals formulieren, gerelateerd aan administratieve zaken

-    Assortiment (menu)
o    Uw DC bevat alle DC berichten zoals week- en maandaanbiedingen
o    Assortimentslijsten en mutaties geven actuele lijsten van bekende toeleveranciers aan
      Onder condities contract- en systeemleveranciers staan alle conditielijsten
o    Notulen assortimentscommissie bevat een lijst van alle notulen
o    Alle beschikbare schappenplannen vanuit assortiment
o    Leverancierseducatie bevat verscheidene infodocumenten, veelal op productniveau

-    Automatisering (menu)
o    ProPOSS laat instructievideo’s en handleidingen zien
o    Aanvragen online back-up is een formulier waarmee een kassasysteem back-up (tegen betaling) kan worden aangevraagd
o    Het reactieformulier Adressenbestand nieuwsbrief om het online bereik te vergroten
o    Aanvraagformulier zakelijke Social media (Facebook en Twitter) pagina’s

-    Formuleraad (menu)
o    De hoofdpagina toont een overzicht van formuleraadsleden van Dobey & Faunaland
o    De algemene formuleraad agenda van het gehele jaar
o    Een bericht insturen geadresseerd aan de formuleraad via een formulier
o    Alle notulen van de formuleraad in lijstvorm

-    Marketing & Sales (menu)
o    Een link naar de online marketingshop voor het bestellen van POS-materiaal
o    Alle notulen van de marketingcommissie in lijstvorm
o    In-store commercials: een videohandleiding hoe deze aan te maken
o    Verkoopondersteunende documenten zoals POS materiaal en de webshopzuil
o    YouTube filmpjes en verwijzingen naar de YouTube kanalen

-    Promotie
o    Via dit menuitem bereikt u het promotieordersysteem waar u de promotieorders kunt inzien, aantallen kunt muteren en uw bestelling kunt indienen

Wijzigingen t.a.v. het oude servicenet
Het platform is op zichzelf een stuk dynamischer en actueler. Informatie is bijvoorbeeld te raadplegen zonder dat daarvoor direct bijlagen gedownload moet worden. Het promotieordersysteem is ondergebracht in een andere omgeving. Daardoor is er meer overzicht en een dynamischer systeem is gecreëerd. De ledenagenda is komen te vervallen, hier bleek geen gebruik meer van te worden gemaakt.

Vragen of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Retailhuis.